Ryska godstransporter ska rustas upp med europeiska lån

Foto: Globaltrans

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) har beviljat den ryska godstransportkoncernen Globaltrans ett lån motsvarande 60 miljoner euro för att modernisera den ryska godstransportindustrin.  

EBRD:s sjuåriga lån ska delvis finansiera kostnaden av 10 000 godsvagnar, som beställts av Globaltrans, liksom en planerad investering i lokmotorer när avregleringen av den ryska lokmarknaden är slutförd. För närvarande råder en monopolliknande situation när det gäller lokmotorer i Ryssland. Lokflottan är mycket föråldrad och järnvägsmyndigheter är angelägna om att den privata sektorn engagerar sig för att modernisera den. En uppgradering av den ryska lokflottan de närmaste 15 åren beräknas kosta 30 miljarder dollar.

Järnvägssektorn växer i Ryssland i volym räknat och stod 2011 för 40 procent av alla godstransporter i landet. Kol, olja och metaller stod för två tredjedelar av alla godstransporter. Ryssland har världens näst största järnvägsnät, efter USA, och beräknas behöva 400-500 000 nya järnvägsvagnar de kommande 15 åren.