Första Kinabyggda loket till EU

Den första loket som byggts i Kina för en kund i EU lastades i helgen på ett fartyg i hamnen i Tianjin. Den estniska godsoperatören EVR Cargo har meddelat att de tecknat ett kontrakt värt 30,2 miljoner euro för 16 växellok från China Northern.

Dieselloken av typen DF7G-E, med en spårvidd på 1 520 millimeter,  förväntas ge betydligt lägre bränsleförbrukning och underhållskostnader än de lok från 1960-talet som de kommer att ersätta.Allt fler kinesiska lok- och tågtillverkare vinner kontrakt i Europa, Asien och Australien.