33 kilometer järnvägstunnel byggs i Argentina

En 33 kilometer lång järnvägstunnel ska byggas mellan Moreno och Caballito, den så kallade Sarmentotunneln, och ersätta järnväg som går ovan mark. Transportminster Felicio Randazzo framhöll, när tunnelbygget formellt startade nyligen, att projektet kommer ge flera fördelar, framför allt genom plankorsningarna kommer att försvinna - och därmed de olyckor som är förknippade med dem. Tågen kommer också att kunna köra oftare, upptill var tredje minut. Antalet resor beräknas öka från 100 miljoner till 280 miljoner om året.