Hagfors vill rusta upp inlandsbanan

Foto: Arcimboldo

Hagfors kommun vill tillsammans med sju andra kommuner rusta upp inlandsbanan, skriver Sveriges Radio. Uppsvinget i basindustrin kräver bättre transportmöjligheter. Initiativtagaren är socialdemokraten Mikael Dahlqvist, som är kommunalråd i Hagfors.

– Vi ser redan i dag att det är kapacitetsbrist både på järnväg och väg. Vi vil försöka visa att det här är en samhällsekonomisk investering som bidrar till Sveriges BNP-utveckling. Och även bidrar till näringslivsutvecklingen i den här delen av landet, säger Mikael Dahlqvist till Sveriges Radio.

Uddeholms AB i Hagfors vill fram till år 2016 öka sin produktion med 40 procent. En järnvägssträckning från Hagfors till inlandsbanan skulle spara transportkostnaderna med upp till 30 procent.