Ryska RZD vill satsa på magnetsvävartåg

Magnetsvävartåget mellan Shanghai och Shanghais flygplats.

Ryska järnvägar, RZD, planerar att bygga magnetsvävartåg, som en del av projektet Smarta järnvägstransporter med höga hastigheter som kommer att sjösättas de närmaste åren.

Tåget skulle enligt planen vara färdigbyggt 2030 och kommer att likna ett flygplan – i fråga om hastighet.

Enligt RZD finns behov av att utforma ”ett helt nytt transportsätt” baserat på magnetsvävarprincipen. Man tänker sig maxhastigheter på 1000 kilometer i timmen, vilket är nästan tre gånger så mycket som toppfarten för Rysslands nuvarande passagerartåg, som är 350 kilometer i timmen.

Enligt RZD är tidplanen för att rulla ut magnetsvävartågen beroende av kostnadskalkyler. Initialt kommer RZD att investera 500 miljoner rubel (drygt 20 miljoner dollar) i forskning och utveckling. Lika mycket förväntas den ryska nanojätten Rusnano bidra med.

Både RZD och ryska regeringen ställer stora förhoppningar till projektet, som de tror kommer att ha en positiv effekt inte bara på det nationella järnvägssystemet utan på hela landets ekonomi. Även på relativt korta sträckor, 250-800 kilometer, skulle magnetsvävartåg kunna konkurrera med flyget, enligt RZD.

Man utesluter inte att ta lärdom av de kinesiska erfarenheterna av magnetsvävartåg, det så kallade Shanghai Maglev Train. Kinesiska företag är nu med och utvecklar nästa generations magnetsvävartåg, med en maxhastighet på 1200 kilometer i timmen. Eftersom Kina ligger så långt framme när det gäller magnetsvävartåg, ställer sig vissa ryska experter skeptiska till att utveckla ett eget tåg.