Lägre vinst för punktligare SJ

Foto: Christer Wiik

SJ redovisar en vinst före skatt på 60 miljoner kronor för årets andra kvartal, att jämföra med vinsten på 94 miljoner kronor motsvarande period 2011. Men sett till hela perioden januari-juni förbättrades resultatet till 98 miljoner kronor, jämfört med en förlust året före på 140 miljoner kronor. Och i ett pressmeddelande pekar nye vd:n Jan Olson på att punktligheten har förbättrats. Under juni låg den på 94 procent för fjärrtågen och på 92 procent för regionaltågen. Målet är 95 procents punktlighet. (TT)