Nordlandsbanan fyller jämnt

Foto: Jernbaneverket

I år fyller Nordlandsbanan i Norge, som sträcker sig från Trondheim till Bodø, 50 år. Den 729 kilometer långa banan i Nordnorge har fått allt större betydelse för transporter av passagerare och gods. Det finns planer på att utveckla banan vidare.

Godstrafik på Nordlandsbanan med container och trailervagnar bedrivs av företagen Cargo Net och Cargolink med terminaler i Trondheim, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Bodø. På delar av banan, i Dunderlandsdalen, är järnvägen förstärkt för att klara de tunga malmtågen.

För gods ska vidare norrut efter Bodø finns en fast färjelinje som anlöper hamnar upp till Alta. Hälften av allt gods som transporteras på Nordlandsbanan transporteras vidare med M/S Tege.

2012 körde 24 godståg i veckan mellan Trondheim och Bodø. 80 procent av allt gods mellan Sydnorge och Bodø/Saltenområdet transporteras med tåg.