ABB:s system övervakar driften vid Arlandabanan

Foto: ABB

Arlandabanan har ett särskilt övervakningssystem för de delar av sträckan som går i tunnel och för de fyra stationerna. Det nya systemet har levererats av ABB.

– Övervakningssystemet är väldigt kritiskt för oss. Går det ner kan konsekvensen bli att trafiken stoppas av säkerhetsskäl, säger Claes Olsson Lindén, avdelningschef på Infratek som svarar för drift och underhåll av Arlandabanan.

Varje station har cirka 90 mät- och kontrollpunkter för olika funktioner. Det handlar om ventilation, övervakningskameror, rökdetektorer, stängning av säkerhetsdörrar och styrning av rulltrappor. För några år sedan stod det klart att styrutrustningen för larmövervakningen på stationerna behövde moderniseras.

– Det påverkade inte funktionerna i systemet eller katastrofberedskapen, men systemet var krångligt att handha, säger Claes Olsson Lindén.

Nu sköter ABB:s styrsystem larmhantering och kommunikation med andra system på Stockholms Central och Arlanda Södra. Bytet förbereddes med en riskanalys för att kunna hantera eventuella problem med det nya systemet.

Nästa steg är att uppgradera systemen på de två återstående stationerna, vilket sker under 2012.