Järnvägen firar 150 år i Finland

I sommar firar Finland att järnvägen fyller 150 år, som Järnvägsnyheter tidigare uppmärksammat. Trafikverket och Järnvägsmuseet arrangerar en baninfrastrukturutställning om järnvägskonstruktioner och modern kontrollteknik.

Utställningen i Järnvägsmuseet i Hyvinge indelas i två delar. Den ena utställningen ute på museigården, som senare blir permanent, visar överbyggnadsmaterial, bantavlor och signaler och den andra utställningen, som visar modern trafikledning, kontrollsystem och bangeometrins utveckling, pågår i Järnvägsmuseets auditorium under jubileumsåret.

Jubileumsårets huvudevenemang anordnas den 11 och 12 augusti. Evenemanget indelas i tre intressanta delar. På godsbangården i Hyvinge finns en utställning om rullande materiel och banarbetsmaskiner, vid Järnvägsmuseet firas Järnvägsmuseidagar och på sträckan Hyvinge–Hangö går tät trafik med museitåg. Museitrafiken sker med bland annat ånglok, museidiesellok och rälsbussar.