Vinstlyft för Bombardier

Bild: Bombardier

Kanadensiska Bombardier redovisar en nettovinst på 211 miljoner USA-dollar, 12 cent per aktie, för tremånadersperioden som slutade i juli. Samma kvartal året före låg vinsten på 138 miljoner dollar.

Omsättningen steg från 4,05 miljarder till 4,74 miljarder dollar.

För enheten Bombardier Transportation, med cirka 2 500 anställda och konsulter i Sverige, lyfte rörelseresultatet med 22,5 procent.

(TT-Reuters)