Spansk höghastighetsbana rustas upp för 77 miljoner euro

Spanskt höghatighetståg av typen AVE. Foto: Mikel Orteja

För signalering och telekommunikation fungerar på Albacete-Alicante AVE höghastighetståg järnvägssträckan

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat ett lån till Albali Señalización för uppgradering av höghastighetsbanan mellan Albacete och Alicante. Lånet uppgår till 77,6 miljoner euro ska finansiera signalerings- och telekominstallationer längs bana.   

Investeringen är ett av de första höghastighetstågprojekten där anbud kommer att inhämtas som ett offentlig-privatsamverkansprojekt.

Projektet omfattar projektering, byggentreprenader, underhåll samt bevarande av signal- och fasta telekommunikationssystem, mobil GSM-R-telefoni, med mera. Hit hör också att inrätta en infrastruktur anpassad för höghastighetståg för privata mobiltelefonsamtal.

Projektet är en del av höghastighetsbanan Madrid-Alicante, en trafikkorridor som EU anser bör prioriteras.