Bulgarien privatiserar sina godstransporter

Planer på en privatisering av den bulgariska godstransportdivisionen, en del av den statliga operatören BDZ EAD, presenterades i går på onsdagen.  

Syftet med privatiseringen sägs vara att få godstrafiken att överleva, kunna modernisera den och ge den tillväxtmöjligheter i en konkurrensutsatt miljö.

Anbud från spekulanter kommer att bedömas med utgångspunkt i priset (vilket 70 poäng) och föreslagna investeringar (30 poäng). Antal anställda måste vara detsamma under minst tre år framåt.