Gotthardbanan stängd under en månad

Foto: David Gubler

Ett skred inträffade nyligen på Gotthard banan i Schweiz, då 2000 till 3000 kubikmeter sten rasade ner på spåret. Tre personer från ett företag som höll på med geologiska undersökningar fick stenmassorna över sig.

Banan har nu stängt för trafik eftersom det finns en risk för fler skred. Arbetet med att säkra och återställa banan kommer att pågå under ungefär en månad.

Enligt det schweiziska järnvägsföretaget CFF Cargo kommer olyckan att leda till stora störningar för godstrafiken, med försenade och inställda tåg som följd. Om möjligt kommer tågen att dirigeras om via Lötschberg och Brenner.