Elektrifieringen av Malmbanan historiskt viktig

Foto: LKAB

Elektrifieringen av Malmbanan för 100 år sedan är idag en viktig del för LKAB:s exportframgångar. Vad elektrifieringen har inneburit för LKAB genom åren och vilka problem har varit beskrivs i en ny doktorsavhandling i ämnet teknikhistoria vid Luleå Tekniska Universitet.

– Aldrig tidigare hade en järnväg elektrifierats för så tunga transporter som det då var frågan om och aldrig tidigare hade ett elektrifieringsprojekt genomförts under så svåra förhållanden, säger filosofie doktor Roine Wiklund, författaren bakom doktorsavhandlingen.

SJ investerade i ny teknik för elektrisk drift och anlitade svenska ASEA och tyska Siemens år 1910. Bolagsstyrelsen beslutade på den tiden att produktionen av järnmalm skulle öka från 1,5 miljoner ton till 3,85 miljoner ton mellan 1908 och 1918. Projektet med elektrifieringen var på den tiden ett unikt pionjärprojekt.

Läs doktorsavhandlingen här.