Tjeckiska och polska järnvägarna tecknar samarbetsavtal

Nyligen undertecknade representanter från tjeckiska och polska järnvägarna, ČD och PKP Intercity ett samarbetsavtal. Parterna förklarade de har ett gemensamt intresse av att förbättra utbudet av transporter och tjänster, vilket även gäller marknadsföring. En gemensam arbetsgrupp skall tillsättas som ska förbereda och samordna projekt.

ČD och PKP Intercity samarbetar redan om fem fjärrtåg, tre dagtid och två på natten som förbinder Tjeckien och Polen. Det gör det möjligt att resa billigt mellan länderna. Enskilda resenärer erbjuds en rabatt på 40 procent och grupper får 50 procents rabatt. En enkel resa från Prag till Warszawa kostar 19 euro.