Norden väntar på nya tågförbindelser till storstäderna på kontinenten

Bryssels centralstation, perrong nummer 3. Foto: Wikipedia, kredit: Trougnouf

Om två år kan man åka tåg utan stopp från Norden till Hamburg och Bryssel. Detta kommer att kosta 400 miljoner kronor för sverige. Det råder järnvägsboom i Norden, skriver Helsingforstidningen HBL.

Men det handlar om mer än nattåg till Bryssel.  Nordiska länder planerar nu febrilt nya järnvägssträckor. Och nordborna reser mer än 600 miljoner resor på räls varje år.

Under de höga valven på Stockholms Central ska nattågen till kontinenten börja gå igen. Senast år 2022 ska de gå åtminstone till Hamburg. Från Malmö planeras nattåg direkt till Bryssel. 

Detta sker till exempel genom ett aktivt medlemskap i RailNet Europe (RNE). RNE är en organisation som består av en majoritet av Europas infrastrukturförvaltare och kapacitetsfördelare och som syftar till att främja gränsöverskridande järnvägstrafik för de som reser över landsgränserna och för transportörer som skickar gods inom Europa.

Svenska Trafikverket är även en part i godskorridoren Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC), en av elva godskorridorer som drivs i enlighet med EU-förordning 913/2010. ScanMed RFC startade 2015 och sträcker sig från Stockholm/Oslo till Palermo i Italien.

2010 antog EU en förordning (2010/913 EU) om godskorridorer för att driva på utvecklingen mot effektivare och attraktivare järnvägstransporter på EU:s inre marknad.  2015 startade Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC) som sträcker sig från Stockholm/Oslo-Copenhagen–Hamburg–Innsbruck till Palermo. Det totala antalet godskorridorer är för närvarande elva stycken. Schematiska kartor finns på RNE:s och ScanMed RFC:s webbplatser.

Svenska Trafikverket har tillsammans med infrastrukturhållarna efter korridorens sträckning upprättat en förening med för att driva och utveckla korridoren. Organisationen består av en styrelse från respektive infrastrukturhållare och ett team under ledning av en verkställande direktör. Teamet består av personal som är utlånade från infrastrukturhållarna.

För att hantera kapacitetsfrågor finns en Corridor-One Stop Shop (C-OSS), vilkens uppgift är att hantera allt från att samordna årliga erbjudanden av förplanerade tidtabeller och kapacitetsansökningar till att tilldela dessa. Det finns även möjlighet att ansöka om reservkapacitet i innevarande tidtabell.