Amerikansk godsjätte expanderar

BNSF-tåg i Mojaveöknen. Foto: Ron Reiring
Koncranes RMG-kranar i BNSF-terminalen i Seattle. Foto: BNSF

En av världens största intermodala fraktoperatörer BNSF, tillika USA:s näst största järnvägsbolag efter Union Pacific Railroad, ska investera 1,1 miljarder dollar för inköp av nya lok och för att utöka kapaciteten av företagets järnvägsnät i USA.

BNSF bygger ut även nya intermodalterminaler som en reaktion på senaste tidens ökade containervolymer. Beloppet är en del av ett större så kallat Capital Program för år 2012, som totalt uppgår till knappt 4 miljarder dollar. Därav står drygt 300 miljoner dollar för statliga uppdrag.

BNSF:s styrelseordförande och vd Matthew Rose sade nyligen vid en presskonferens, att den aktuella investeringen, som avser främst godstransporter, ”syftar till att öka den inhemska sysselsättningen och konkurrenskraften. Den kommer också att bidra till fortsatt utbyggnad av infrastrukturen och effektivare spårbundna operationer”.

Warren Buffet storägare

Järnvägsbolaget BNSF Railway, med huvudkontor i Forth Worth, Texas, bildades 1996 efter en fusion av företagen Burlington Northern and Santa Fe Railway. Januari 2005 bytte bolaget namn till BNSF Railway och passade samtidigt på att även byta logotyp. En av de största ägarna i BNSF idag är Warren Buffet, en av USA:s rikaste män.

Opererar i 27 delstater

De största järnvägsbolagen i USA domineras av godsaktörer och BNSF är som tidigare nämnt näst största järnvägsbolag i USA, endast godsbolaget Union Pacific Railroad är större. Då BNSF och Union Pacific till största delen trafikerar samma geografiska område har de också blivit varandras största konkurrenter.

BNSF äger och använder järnvägsspår i 27 amerikanska delstater: Utöver det använder företaget även spår i Kanada, bland annat en cirka fem mil lång sträcka från gränsen till Vancouver.

Av administrativa skäl är BNSF indelat i 14 "operating divisions": California, Chicago, Colorado, Gulf, Kansas, Los Angeles, Montana, Nebraska, Northwest, Powder River, Southwest, Springfield, Texas och Twin Cities, St. Paul och Minneapolis.

Varje "division" är sedan indelad i hundratals mindre enheter som administrerar ”sina” spår, från 500 km huvudlinje till 15 kilometer bibana.

Om man inte räknar med dubbelspår, sidospår och spår på bangårdarl, äger och använder BNSF cirka 40.000 kilometer spår. Räknar man med dubbelspåren bangårdarna och sidospåren blir det totala järnvägsnätets längd över 80.000 kilometer.

Utöver det har BNSF skaffat sig spårrätter till omkring 13.000 kilometer spår i USA och Kanada tillhörande andra bolag. Det gör att BNSF kan köra sina tåg med sin personal på konkurrerande bolags spår. BNSF:s lok kan även ses på konkurrenternas spår då de ibland hyrs ut till andra bolag.

BNSF använder i huvudsak lokomotiv av märket, GE Evolution,  vilket är ett diesellok byggt av General Electric Transportation Systems.  Denna lokmodell var avsedd att möta amerikanska miljödepartementet, EPA:s utsläppsnorm för lokomotiv.  Föreskrifterna trädde i kraft 2005. De första prototyperna byggdes dock redan 2003. Lokomotiv ur Evolution- serien  är utrustade med antingen så kallade AC- eller DC- driftmotorer, allt efter kundens önskemål. Alla drivs av en stark GE GEVO motor.

RMG-kranar

För ett par år sedan beställde BNSF ett stort antal RMG- lyftkranar från finländska ”global player”, Konecranes, till järnvägsbolagets amerikanska intermodalterminaler. De RMG-kranarna, som då beställdes var elektriskt drivna.

De var också utrustade med s.k. Regenerative Network Braking- enheter som möjliggör att energin som frigörs vid sänkning av lasten eller inbromsning återförs till det lokala elnätet istället för att gå till spillo i bromsresistorer.

Detta ger enligt Konecranes avsevärda inbesparingar i energikostnader. RMG- kranarna har en spännvidd på 42.6 meter och en lyftkapacitet på 40 ton och kan lyfta fem containrar i höjd samtidigt. De används för att förflytta containrar mellan containertravar, tågvagnar och vägfordon.