Koncession för pendeltågstrafik i Buenos Aires återkallas

Argentinska staten återkallar en koncession som givits till operatören Trenes de Buenos Aires att bedriva pendeltågstrafik i Buenos Aires.

Beslutet att återkalla koncessionen togs på grund av otillräckligt underhåll av tågen och en nedgång i både kapacitet och kvalitet på närtrafiken.

Staten tog över pendeltågstrafiken efter en allvarlig olycka på stationen Once, som Järnvägsnyheter skrivit om, då 51 människor omkom. Enligt Argentinas planeringsminister Julio de Vido har utredningar visat att Trenes de Buenos Aires inte uppfyllt sina åtaganden enligt koncessionsavtalet.

Ministern betonade samtidigt att beslutet att återkalla koncessionen inte hade någonting att göra med den pågående utredning av olyckan.