Oxyfi levererar GPS-system till Värmlandstrafik

Foto: Johannes1979

På mindre tågstationer som Värmlandstrafik trafikerar saknas så kallade baliser vilket leder till att information om när ett tåg anländer och avgår är svår att få fram. Oxyfi hjälper Värmlandstrafik att lösa detta genom att installera en systemlösning för att dela GPS-information.

Fordonsledningen hos Värmlandstrafik vill ha exakt realtidsinformation om var alla tåg befinner sig. Även skyltsystemet för resenärerna behöver denna information. En bra lösning är givetvis GPS. Men istället för att investera i en smal GPS-lösning endast för detta syfte har Värmlandstrafik valt en öppen lösning från Oxyfi som innebär att alla system med behov av GPS-data kan anslutas.

Värmlandstrafik har sedan tidigare installerat ett system för internetaccess i sina tågsätt. Den kompletteras nu med en produkt för att dela fordonsdata med behöriga externa system. I detta projekt ska även en lösning från Hogia anslutas.

Externa system kan få fordonsdata på olika sätt, till exempel i realtid genom ett prenumerationsförfarande eller genom att fråga efter ett visst fordons data. Fordonsdata lagras i en databas så att även historisk information kan efterfrågas.

Innan information skickas vidare av systemet kan det bearbetas på valfritt vis. I detta projekt kommer aktuellt tågnummer läggas med i GPS-dataströmmen till Hogia. Tågnumret fås via integration med Trafikverkets systemlösningar.

På detta sätt byggs öppen it-infrastruktur där en mobil datakanal och en GPS-modul per tågsätt kan samutnyttjas av flera externa lösningar och för flera olika tillämpningar. Vinsterna med detta är flera, bland annat slipper Värmlandstrafik en ”skog” av antenner på sina fordonstak och de slipper även att köpa in och hantera flera mobila dataabonnemang per tågsätt.