Londons spårsystem rustar för OS

Foto: Transport for London

Sommar-OS i London närmar sig med stormsteg och många frågar sig nu om Londons tågstationer, järnvägar och tunnelbana kommer att stå pall för trycket av alla tillresta sportentusiaster.

Londons tunnelbana har under många år fåttt klara sig med knapphändiga investeringar för upprustning och underhåll. De 12 miljoner resor som görs varje dag är nära vad systemet maximalt klarar av. Trängseln i vagnar och på stationer är omfattande. Hur ska systemet då klara av 3 miljoner extra tågresenärer, som man räknar med kommer under OS.

Inför OS har omfattande investeringar gjort, bara i järnvägstrafiken har man avsatt 6,5 miljarder pund de senaste sju åren. En stor del av satsningen har gått uppgraderingar av järnvägsstationer runtom i London. Och då särskilt Stratford Station, som ligger närmast OS-arenorna.

 Stratford Station rustades upp 2011, men fortfarande återstår mycket upprustningsarbeten av andra stationer och spår.

Trots alla megainvesteringar får man räkna med trängsel utöver det vanliga under OS. Transport for London, Londons transportmyndighet, har därför nyligen dragit i gång en kampanj för att förmå att vanliga pendlare att ändra sina resplaner under OS.