Ny placering för Kärråkra tågdepå

Under torsdagen presenterade Jernhusen sitt omarbetade förslag till placering av ny underhållsdepå i Hässleholm. Förslaget bygger delvis på inkomna förslag från kringboende och andra intressenter på orten.

I januari 2011 presenterades ett planförslag för placering och utformning av en tågdepå på Kärråkraområdet norr om Hässleholm.  I nära samverkan med närboende har Jernhusen och kommunen tagit emot och beaktat förslag, idéer och synpunkter för hur en tågdepå bäst skulle kunna planeras och placeras.

– Det är alltid vår ambition att utveckla våra anläggningar i tät dialog med kommun och närboende, säger Charlotte Törsleff, kommunikatör på Jernhusen.

Den omarbetade planen innebär att den för flera närboende, välbesökta ekbacken och kullen samt naturstigar förblir orörda. Förslaget bygger delvis på inkomna förslag från kringboende och andra intressenter. Ett antal samrådsmötet har ägt rum där närboende engagerat sig och tillsammans med kommunen har nu Jernhusen presenterat ett nytt förslag.

Underhållsdepån i Hässleholm är en av Jernhusens planerade investeringar i nya depåer då företaget ser Hässleholm som en betydande och viktig nod i tågsverige.

– Det känns mycket bra att vi kan presentera en bra planlösning för en tågdepå i Hässleholm, säger Urban Widmark (M), kommunstyrelsens ordförande.  Verksamheten ligger helt i linje med våra ambitioner om att stärka kommunens förutsättningar som strategisk knutpunkt i Öresundsregionen.