Nytt system för drift och underhåll av järnvägstransporter

Foto: Bombardier

Imro för järnvägstrafik har utvecklats av HCL AXON för att förbättra produktiviteten och den långsiktiga planeringen samt minska ställtider som ofta förekommer i järnvägslogistik. 

Med Imros affärslösning, integrerad med affärssytemet SAP, kan underhåll, reparation och drift samt även livscykeln för linjära tillgångar som rullande materiel och vägfordon optimeras.

Integrering av Imros lösningen med SAP skapar modeller för transportprocessen, som transportvägar, kostnadsoptimering, underhållsoptimering och investeringskalkyler. Systemet innehåller funktioner som tågfunktionalitet,  elektroniska arbetsinstruktioner, induktion, inspektion och underhållsplaneringplanering, rörlighet, tekniska dokument, inköp  av komponenter med mera.

Lösningen har utvecklats baserad på en processmodell som validerats av SAP User Group för järnvägar, SugRail, och omfattar alla viktiga processer som förekommer vid järnvägstransporter.