Klartecken för ny malmbana i Kina

Foto: sxc.hu

Kina har gett klartecken för bygget av en 1837 kilometer lång järnväg som ska frakta kol från Inre Mongoliet. Järnvägen dimensioneras för att frakta 100 miljoner ton kol om året till att börja med, senare räknar man med fördubbla kapaciteten.

Kolet kommer att tillgodose efterfrågan i Kinas värme- och elverk.

Sju provinser i Kina kommer att bilda ett företag för att bygga banan och därefter bli operatörer av den. Järnvägsministeriet har antagit en ny finansieringsmodell, som innebär att lokala partners kommer att få stå för hälften av kostnaden, som beräknas till 160 miljarder yuan, och får söka banklån om så skulle behövas. En kostnadseffektiv sträckning har valts som innebär att man undviker tunnlar och urbana områden.