Bombardier välkomnar utredningsförslag

Bombardier Transportation välkomnar förslagen i Kapacitetsutredningen om en kraftig satsning på järnvägen. Utredningen föreslår en betydande satsning på förbättrat underhåll och större investeringar i nya järnvägar för att skapa bättre förutsättningar för svensk konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i framtiden.

– Det är verkligen på tiden och nu gäller det för regeringen att avsätta medel i höstbudgeten så att utredningens förslag blir verklighet, säger Klas Wåhlberg, vd för Bombardier Transportation Sweden.  

Utredningen konstaterar, precis som EU-kommissionen och Riksrevisionen, att om Sverige ska möta den kraftigt ökade efterfrågan på gods- och persontransporter, samtidigt som vi ska nå de av regeringen och riksdagen beslutade klimatmålen, så måste Sverige ställa om transportsystemet till mer kapacitetsstarka och energieffektiva transporter på järnväg och sjöfart.

– Menar regeringen allvar med sina ambitioner om att stärka den svenska konkurrenskraften, som finansminister Anders Borg talade om i samband med regeringens vårproposition, då måste regeringen presentera konkreta förslag i höstbudgeten för att stärka kapaciteten, effektiviteten och pålitligheten i transportsystemet, kommenterar Klas Wåhlberg.

Bombardier framhåller även att en expansiv och effektiv järnväg i Sverige är avgörande för den svenska järnvägsindustrins utveckling. 

– Sverige har en livskraftig järnvägsindustri och få branscher kan som vår bidra till en hållbar, effektiv och tillgänglig samhällsstruktur i länder runtom i världen. Inom Bombardier satsar vi stort på utveckling av spjutspetsområden som signalutrustning - där den globala affärsledningen finns i Stockholm - och tågens driv- och styrsystem med huvudanläggning i Västerås samt det kompletta spårfordonskunnandet för både ny- och ombyggnation och service, säger Klas Wåhlberg.