SJ vänder till vinst

Foto: Christer Wiik

SJ förbättrar resultatet före skatt till 38 miljoner kronor (-234) under första kvartalet och ökar omsättningen till 1 995 miljoner kronor (1 849).

Vi fokuserar på kvalitet och service för att leverera det vi lovar våra kunder och ser nu en återhämtning. Avgörande för vår baskvalitet är punktligheten som under mars månad låg på 92 procent för regionaltåg och 93 procent för fjärrtåg. Samtidigt arbetar SJ vidare med ytterligare förbättringar för att nå det långsiktiga målet på 95 procents punktlighet, säger Jan Olson, vd för SJ.

– För att öka effektiviteten har SJ genomfört en omorganisation som syftar till att stärka konkurrenskraften genom snabbare beslutsvägar, enklare processer samt tydligare mandat och roller.

SJ:s nya snabbtåg, SJ 3000, sattes i trafik mellan Stockholm och Sundsvall i februari. Trafikstarten har fungerat bra.