Inlandsbanan förlänger avtal med Euromaint

Foto: Eckhard Pecher

Inlandsbanan har valt att fortsätta sitt samarbete med Euromaint Rail gällande konsignationslager och samtidigt utöka avtalet med komponentupparbetning.

Idag håller Euromaint Rail ett konsignationslager åt Inlandsbanan för att lagerkostnaden ska minska och hanteringen ska bli så effektiv som möjlig.

Det nya uppdraget innebär att Euromaint Rail tillhandahåller material till Inlandsbanans dieseldrivna motorvagnar av typ Y1, men även reservdelar till fordon av modell Z65, T43, Di3 och TMX-lok. 

Inlandsbanans goda erfarenheter av Euromaint fick dem även att välja bolaget för komponentupparbetning gällande bland annat boggi samt löp- och drivhjul.

Upparbetningen kommer att ske vid Euromaint Rails verkstad i Örebro och omfattar upparbetning av komponenter för Inlandsbanans fordon av modell Y1, T43 och Z65.