Skåningarna positiva till spårvagnar

Närmare 9 av 10 skåningar kan tänka sig att åka spårvagn i Skåne när det blir aktuellt. Det visar resultatet från Kollektivtrafikbarometern i mars. Undersökningen görs varje månad och ställer frågor om attityder och vanor kring resande. I Skåne har 750 personer intervjuats. Det här var första gången som frågor om spårväg var med.

Bakgrunden till frågorna är satsningarna på spårväg i Lund, Malmö och Helsingborg. Samarbetet genom projektkontoret Spårvagnar i Skåne drog igång i november förra året och målsättningen är att de första spårvagnarna ska rulla i Lund 2015-16.

På frågan ”Vilken är din spontana inställning till spårvagnar”, svarar 54 procent att de är mycket eller ganska positiva. 24 procent är varken eller. Och 85 procent svarar alltså ”ja” till att åka spårvagn när de finns på plats i Skåne.

– Vi tycker det här är känns väldigt positivt. För oss som driver frågan är spårvagnen självskriven som komplement till gångtrafik, cyklar, bussar och tåg, men vi inser ju också att det kan kännas som en obekant möbel att ställa i stadsrummet, för många människor, säger Marcus Horning, projektchef för Spårvagnar i Skåne.

När det gäller kunskaperna om att det planeras för spårvagnar, är siffrorna lite lägre, 52 procent känner till planerna. – Där har vi lite att jobba på och vi kommer att göra fler mätningar just kring kännedom och kring vilka kanaler vi ska använda för att nå ut, säger Marcus Horning. Som jag tolkar siffrorna behöver vi lägga lite extra krut på de yngsta (upp till 19 år). De som är framtidens resenärer, där är det drygt 70 procent som inte känner till det hela.