Rumänien ser över sitt järnvägsbehov

Foto: DJ Sturm

Rumäniens transport- och infrastrukturministerium har gett det amerikanska teknikkonsultföretaget Aecom ett kontrakt värt 2,2 miljoner dollar för att ta fram en landsomfattande översiktsplan och utvecklingsstrategi för järnvägen.

Avtalet avser inte bara järnvägen utan även väg-, flyg- och fartygstrafiken på kort, medellång och lång sikt.

När kontraktet offentliggjordes häromdagen sade Aelcom att ”betydande kunskapsöverföringar” kommer att ske under projektets gång, till exempel riktlinjer för projektutvärderingar.