”EuropeTrain” – inne på sin 13:e runda

Kartan visar var "Europe Train" har kört. Bild: UIC

"Europe Train" – ett testtåg som kör runt i Europa sedan december 2010 – är nu inne på sin trettonde rundtur genom Tyskland. ”Europe Train” handlar om att testa tystare bromsar, utrustade med så kallade LL-bromsblock, innan de går i serieproduktion för att monteras på befintliga godståg i Europa.  Tidigare i år har tåget kört genom Sverige och Danmark.LL-bromsblock sägs vara den mest lovande och kostnadseffektiva åtgärden för minska bullret i befintliga godsvagnar, men tekniken behöver utvecklas ytterligare och kan inte i dagsläget användas i stor skala, enligt UIC.

"Europe Train" är ett projekt som drivs UIC. I projektet deltar 29 järnvägsbolag, fyra teknikleverantörer och branschorganisationer CER och EIM förutom UIC.