Alpine rustar upp Makedoniens järnvägar

Makedoniska dieselloket klass 661-219 vid gränsstationen Hani i Elizit. Foto: Quickway
Järnvägsstationen Trubarevo nära Skopje. Foto: Clockwise

Österrikiska byggföretaget Alpine har tillsammans med sin tyska joint- venturepartner HF Wiebe, vunnit ett kontrakt om att bygga 24 kilometer av Makedoniens nord-sydliga järnväg.

EBRD (Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling) kommer att bidra med 7 miljoner euro, som krävs för att de deltagande företagen ska kunna återställa järnvägslinjen, som kommer att utgöra en del av den så kallade alleuropeiska korridoren X.

EBRD utökade därmed ett lån på 17.6 miljoner euro från år 2010, vars syfte var att finansiera makedoniska statliga järnvägsbolaget, Makedonski Železnici´s nationella spårförnyelseprogram. 

Lånet anslogs för sanering av 53 km spår längs tre olika avsnitt av korridoren X. Dessa är sträckorna från Tabanovce till Kumanovo, Nogaevci till Negotino och från Miravci till Smokvica.

Kontraktet föreskriver att spåren rengörs och förses med en ny ballastprofil. Dessutom ersätts alla träslipers med moderna betongslipers.

Enligt affären kommer också nya spår byggas på en 12 km lång enkelspårig sträcka från Tabanovce till Kumanovo i norr och från Miravci till Smokvica i södra delen av Makedonien.

Korridor X är den huvudsakliga nord- sydliga sträckan, som leder till Serbien och vidare till norra Europa i och/eller till Grekland i söder.

Makedoniens statliga järnvägsbolag, Makedonski Železnici, har sitt huvudkontor i huvudstaden Skopje  och ansvarar för både person- och godstransporter. Företaget trafikerar  längs ett järnvägsnät, som omfattar 925 km normalspår (1435 mm), varav 315 km är elektrifierade med 25 kV 50 Hz växelström.  Den första linjen byggdes 1873 från Skopje till Thessaloniki, i dagens Grekland, 1873.

Pan-europeiska korridoren X, som startar i Salzburg, leder genom Slovenien, Kroatien, Serbien och Makedonien till Thessaloniki i Grekland, binder samman centrala och södra delen av Europa. Sträckan är 2 500 km lång.

Alpine är medlem i FCC- koncernen och har byggt vägar, motorvägar, kraftverk, arenor, järnvägar och tunnelbanor, broar, bostäder, kommersiella och industriella byggnader över hela världen.

Förra månaden vann Alpine och dess partners Hochtief och Wayss & Freytag en kontrakt på 290 miljoner euro från Deutsche Bahn för att bygga Bad Cannstatt- tunneln, som är en del av det omstridda Stuttgart 21-projektet i Tyskland.