”Det behövs kapacitet för att frakta biobränslen”

Foto: Markku Björkman

Det behövs kapacitet både på vägar, järnvägar och i hamnar för att hantera de ständigt ökande volymerna biobränslen. Trafikverket har i sin kapacitetsutredning missat denna viktiga och växande del av godstrafiken. Det framhåller Svebio i ett yttrande över utredningen.

– De ökade volymerna ställer krav på ett fungerande lokalt vägnät för att få fram bränsle till värmeverk och kraftvärmeverk. Allt mer biobränsle fraktas också på längre avstånd, med tåg och båt, till användare i storstäderna och Mälardalen. Rationella transporter även på långa avstånd är väsentliga för att klara bioenergiförsörjningen till en låg kostnad, säger Kjell Andersson, näringspolitisk handläggare på Svebio.

– Särskilt viktigt är det att få beslut om Inlandsbanan, som kommer att få en allt större roll som transportled för biobränslen. Det räcker inte att hänvisa till att banan ska utredas – man måste nu ge ett klart besked om att banan ska rustas upp i hela sin längd från Kristinehamn till Gällivare. Det finns stora outnyttjade bioenergiresurser i inlandet som kan mobiliseras. Men då måste det finnas ett fungerande transportsystem, säger Kjell Andersson.  

Bioenergin står idag för 32 procent av slutanvändningen av energi. Bioenergianvändningen har ökat med 3 – 4 TWh om året de senaste tio åren.