ADB förlänger lån till tunnelbana i Bangalore

ADB, den asiatiska utvecklingsbanken, har tecknat ett avtal om att förlänga ett lån på drygt 1 miljard kronor till Bangalore Metro Rail (BMRCL) för att delfinansiera en tunnelbana i Bangalore.

Tunnelbanan omfattar två korridorer med en spårlängd på 42,3 kilometer och är utformad för att ta 40 000 passagerare om dagen. Vilket förväntas öka till 2 miljoner resor per dag 2021.

I oktober förra året startade drift på 18,1 kilometer på den öst-västliga banan.

Tunnelbanan omfattar också en 24,2 kilometer nord-sydlig korridor med 39 stationer, automatisk biljettkontroll, centraliserat kontrollsystem, signal- och telekomsystem och 169 tunnelbanetåg.

Enligt ADB är det här det första lånet de beviljar till kollektivtrafiklösningar utan några statliga garantier.