”Bygg fyra spår Hässleholm – Malmö”

Foto: sxc.hu

Stambanan.com (ett nätverk med 26 kommuner och 4 regioner/regionförbund) har till generaldirektören för Trafikverket översänt sin slutrapport från idéstudien ”Fyra spår Hässleholm-Malmö”.

Denna del av Södra stambanan är hårt belastad. Trafikverket har i en rapport till regeringen i februari 2011, pekat ut Hässleholm-Lund-Malmö som en av de fyra dubbelspårssträckor i landet där kapacitetsproblemen är störst.

Idag utnyttjas 8 tåglägen i vardera riktningen. 2030 kommer det att behövas 11-14 tåglägen beroende på vilka åtgärder som görs på andra järnvägar. Även 11 tåglägen kräver fyra spår.

Stambanan.com pekar på att förutom att fyra spår möjliggör fler tåg, skapas också förutsättningar för ökad rättidighet och färre förseningar. Dessutom kan restiderna sänkas.