Train Alliance storsatsar i Hallsberg

Bild: Train Alliance

Train Alliance gör nu tillsammans med Hallsbergs kommun en storsatsning på service och underhåll av järnvägsfordon, motorvagnar för persontrafik, lok och vagnar för godstrafik i Hallsberg.

– Kollektivtrafiken kommer att fördubblas inom tio år och ett uppdämt behov av service och underhåll av järnvägsfordon är en av grunderna för satsningen. Den andra är en ny internationell metod som ger avsevärt billigare service och underhåll för järnvägstrafiken, säger Lars Blixt, etableringsansvarig och vice vd på Train Alliance.

Train Alliance är ett malmöbaserat företag med tunga finansintressen i ryggen – både svenska och internationella, t ex tyska som järnvägskoncernen H F WIEBE. Affärsidén bygger på att Train Alliance finansierar, köper marken, utvecklar bygger och hyr ut anläggningarna och drar spåren. Sedan läggs drift och underhåll i anläggningarna ut på entreprenörer som driver verksamheten enligt det koncept som Train Alliance tagit fram efter främst tysk modell för service och underhåll av järnvägsfordon.

– Vi vill satsa på att bygga upp en av Europas modernaste anläggningar för service och underhåll av lok, godsvagnar och motorvagnar i Hallsberg, säger Lars Blixt.

Den nya service- och underhållsmetoden som Train Alliance vill bygga kan enligt bolaget förkorta underhållstiden för tåg från två dygn till fyra timmar. Det betyder att man med den nya tekniken kan förbilliga underhållet med 20 till 40 procent på framför allt motorvagnar.

Tekniken bygger på ett industriellt tänkande där tiden i verkstad ska minimeras och att fordonen ska vara ute i trafik längsta möjliga tid. I verkstaden sker arbetet parallellt på fem olika nivåer samtidigt. Det traditionella sättet i svenska verkstäder idag är istället lyftdomkrafter där man utför ett moment i taget. Vinsterna med den nya metoden är enligt bolaget så stora att färre motorvagnar behöver anskaffas för trafik.

– Hallsberg ligger centralt i det svenska järnvägsnätet och därför tycker vi det är mycket intressant att kunna starta här för att sedan kunna bygga upp anläggningar på en rad andra platser, säger Lars Blixt.

Satsningen i Hallsberg ligger i inledningsskedet i storleksordningen 500 miljoner kronor. När hela verksamheten i Hallsberg är fullt utbyggd kommer den också att generera en hel del nya jobb. Man räknar med tresiffriga tal när man talar om antal nya jobb.

Anläggningen i Hallsberg kommer enligt Train Alliance att bli den största i landet för service och underhåll av järnvägsfordon. Den planeras att innehålla service, underhåll och dessutom ombyggnad och reparationer av motorvagnar för kollektivtrafik. Samma sak gäller för både diesel- och ellok, godsvagnar och järnvägsbyggnadsmaskiner. För att järnvägskommunikationerna ska kunna fungera under alla årstider kommer man även att bygga en avisningsanläggning i Hallsberg.

Anläggningen i Hallsberg ska förutom den rena service- och underhållsdelen också få ett centralt reservdelslager för hela Sveriges järnvägstrafik. Idag ligger reservdelslagren utspridda runt om i landet.

Förutom underhåll, service och logistik kommer anläggningen i Hallsberg att skapa och bedriva ett utbildnings- och utvecklingscentrum för verksamhetsområdet tillsammans med universitet och högskolor. I en del av området planeras lokaler för olika typer av utbildning som svarar mot de behov som verksamheterna har för sin kompetensförsörjning.