Bombardier miljöförbättrar Wiens spårvagnar

Spårvagnar vis Schwedenplatz i Wien. Foto: Martin Ortner

Bombardier Transportation och Wiens transportmyndighet har moderniserat elsystemet i 120 äldre spårvagnar för att ytterligare minska vagnarnas miljöpåverkan. Investeringen, till ett värde av 10 miljoner euro, innebär att äldre, underhållskrävande system bytts ut mot modern drivsystemsteknologi.

Det nya drivsystemet gör det möjligt att återanvända mellan 25 och 30 procent av bromsenergin genom återmatning till elnätet, vilket är liknande prestanda som i nyare spårvagnar från Bombardier. Moderniseringsprojektet har även förlängt spårvagnarnas livslängd med minst tio år.

Spårvagnarnas gamla teknik reglerade hastigheten genom att koppla in olika motstånd. I denna process konverterades elektrisk energi till värme, vilket inte är förenligt med hållbar energianvändning. Genom att bygga in modern framdrivningsteknik har Bombardier och Wiens transportmyndighet minskat energiförlusterna och på detta sätt gjort spårvagnarna mer energieffektiva.