Jernhusen bygger ut Raus depå i Helsingborg

Foto: Per Myrehed

Behoven av underhåll för Pågatågen är stort och Alstom har fått i uppdrag att genomföra garantiservice för tågen. För att detta ska bli möjligt kommer Jernhusen att bygga ut den nyligen invigda Raus depå i Helsingborg.

Alstom och Jernhusen har tecknat avtal om tillgång till lokal och spår till och med år 2016 för underhållet av Skånetrafikens Pågatåg. Affären innebär startskottet för utbyggnaden av Raus fas 2 och inflyttning sker 1 juli 2012.

– En modern och effektiv depå är en grundbult för en fungerande tågtrafik. Jernhusen har genom sitt engagemang skapat förutsättningar för att vi ska kunna säkerställa effektiv Pågatågstrafik, säger Lars Kleppe, vd Alstom Transport Norden.