Positiv utveckling för Västerås Kombiterminal

Foto: Jernhusen

Verksamheten på Västerås Kombiterminal har just nu en positiv utveckling med kraftigt ökad mängd gods via terminal. Volymen har mer än fyrdubblats sedan starten. Volymer från både Stockholm och Hallsberg har dem senaste tiden flyttats till Västerås Kombiterminal. De flesta nya kunder anger att totalekonomin blivit bättre eftersom de slipper köra med onödiga tomtransporter. – När terminalen startade 2010 fanns en grundvolym om cirka 5000 godsenheter per år, med nuvarande beläggning kommer vi nå en bit över 20 000 enheter per år och volymkurvan pekar fortsatt uppåt, säger Thomas Zetterblom, vd för Västerås Kombiterminal. Linjenätet på Västerås Kombiterminal utökas successivt och de senaste uppläggen där Intercontainer samarbetar med Hupac och Kombiverkehr innebär att flertalet destinationer numera kan nås i Italien, Benelux, Tyskland, Frankrike och i östra Europa. Nu i veckan anlände ICAs nya prototyptrailer till terminalen. Det är en specialutvecklad trailer som lastar rullvagnar i dubbla plan. Initialt har den testats på landsväg, men nu har premiärturen på järnväg utförts från Helsingborg till Västerås. Detta är en mycket viktig milstolpe inom distributionsfunktionen, inte minst för Västerås Kombiterminal som ligger granne med den stora dagligvaruhandlaren.