Omformarstation i Häggvik invigd

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd invigde omriktarstationen. Foto: Trafikverket

Sveriges största och modernaste omformarstation i Häggvik norr om Stockholm har nu invigts. Siemens har varit totalentreprenör för projektet där modern energieffektiv teknik ska göra det möjligt för regionen att möta den ökade tågtrafiken.

Siemens fick uppdraget våren 2009 av dåvarande Banverket att projektera och leverera en nyckelfärdig lösning som höjer kapaciteten för de rälsbundna gods- och passagerartransporterna i hela Mälardalen. Nu är tekniken på plats och stationen i Häggvik har invigts under ledning av Trafikverket och Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd.

För första gången någonsin i världen använder Siemens HVDC-teknik, det vill säga högspänd-likströms omriktare för banströmsförsörjning. Tekniken är utvecklad för överföring av höga effekter över längre sträckor.

Den elektriska effekten i omformarstationen i Häggvik ligger på 130 MVA och motsvarar cirka 20 000 eluppvärmda småhus. Inom kort kommer Siemens att ta i drift ytterligare en omformarstation byggd med samma teknik i Eskilstuna.