Tunnelbanan byggs ut till Nacka

Foto: Christer Wiik

Efter år av långdragna diskussioner så är nu Stockholms stad, Nacka och landstinget i Stockholms län överens om att bygga ut tunnelbanans blå linje. Linjen ska förlängas från dagens slutstation, Kungsträdgården, till Nacka. Det skriver politiker från alla dessa instanser på DN Debatt.

Tanken är att den nya sträckningen ska gå från Kungsträdgården över östra Södermalm, Hammarby Sjöstad, Sickla och Järla sjö. Nu ska landstinget, Stockholms stad och Nacka kommun gemensamt finansiera en förstudie.

”En tunnelbaneutbyggnad till Nacka är ett viktigt projekt för en växande kollektivtrafik i länet. Både Nacka och Värmdö har haft och har en mycket stark befolknings- och resandeökning och detta område ges nu en ökad tillgång till en snabb och effektiv kollektivtrafik. Projektet kommer att ge betydande tidsvinster för resenärerna, göra det mer attraktivt att välja kollektivtrafiken och leda till miljövinster. Men framför allt beräknas projektet öppna möjligheter för nya bostäder åt 40 000 människor med tillgång till en mycket attraktiv kollektivtrafik.”, skriver artikelförfattarna, på DN Debatt.

Den förstudie som tas fram ska sedan följas upp av en styrgrupp. I den gruppen ska även oppositionen i Stockholm och Nacka samt Värmdö kommun ingå.

”Det säger sig självt att mycket behöver undersökas och många frågetecken rätas ut kring olika detaljer i projektet. Det är en stor investering som berör många olika intressenter inklusive staten. Men en politisk överenskommelse finns nu på plats och det historiska arbetet med att förverkliga en tunnelbana till Nacka kan påbörjas.”, skriver politikerna, på DN Debatt.

Att bygga ut tunnelbanan i Stockholm är inte gratis. Enligt grova beräkningar som SL tidigare gjort så rör det sig om en kostnad på mellan 11 och 16 miljarder kronor.