Ny styrelse för Spårvagnsstäderna

Christer G Wennerholm, ordförande i Spårvagnsstäderna.

Spårvagnstäderna valde på sin årsstämma en ny styrelse. Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd i Stockholms Läns Landsting fick fortsatt förtroende att leda föreningens arbete. Till ny vice ordförande valdes Karolina Skog, kommunalråd för framtidens trafik i Malmö.

Styrelsen i sin helhet.

Ordförande Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd i Stockholms Läns Landsting

Vice ordförande Karolina Skog (Mp), kommunalråd, Malmö kommun. Ersättare: Anders Rubin (S), kommunalråd, Malmö kommun.

Styrelseledamöter och suppleanter

Anders Teljebäck (S), kommunalråd, Västerås Stad Ersättare: Patrizia Strandman, infrastrukturstrateg, Västerås Stad

Anna Jähnke (M), kommunalråd, Helsingborgs Stad Ersättare: Cecilia Elmberg, utredare, Helsingborgs Stad

Berthold Gustavsson (M), kommunfullmäktigeledamot, Stockholms Stad Styrelsen kan adjungera en ersättare

Mats Helmfrid (M), Kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun Ersättare: Anders Almgren (S), oppositionsråd, Lunds kommun

Mats Persson (Fp), regionråd, Region Skåne Ersättare: Stefan Svalö (S), 2:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne

Muharrem Demirok (C), kommunalråd, Linköpings kommun Ersättare: Kristina Edlund (S), kommunalråd, Linköpings kommun

Styrelsen kan adjungera representanter från Uppsala Kommun