Peterson Rail tar över Stenas tågverksamhet

Foto: Stena Recycling

Från och med den 1 oktober kommer Peterson Rail att överta driften av Stena Recyclings tågverksamhet. – Det gör våra tågtransporter flexiblare och medger att vi ytterligare kan öka andelen material som transporteras på tåg, säger Leif Gustafsson, vd för Stena Recycling.

Sedan 2006 har Stena Recycling bedrivit egen tågverksamhet i Sverige. Med fem diesellok och över hundra vagnar har stora mängder material, främst järn- och metallskrot, fraktats över Sverige och sparat över 20 000 lastbilstransporter de senaste tre åren.

Uppgörelsen innebär att Peterson Rail övertar Stenas tågverksamhet bestående av fem lok. Samtliga lokförare kommer att erbjudas anställning hos Peterson Rail. Vagnar och lastbärare ägs även fortsättningsvis av Stena Recycling, som ser att upplägget möjliggör att en större mängd material framöver kan överföras från lastbil till tåg.

– Samarbetet medger mer frekventa och flexiblare transporter till och från våra anläggningar i Sverige. Dessutom kommer dieselloken till 90 procent ersättas av ellok, vilket sparar cirka 4 400 ton koldioxidutsläpp årligen och ligger i linje med vår ambition att minska den egna miljöpåverkan, säger Leif Gustafsson.

– För Peterson Rail innebär samarbetet med Stena Recycling ett viktigt steg i vår satsning i Sverige. Stena är en kund som passar väl in i vår strategi. Stena har stor kompetens inom transporter vilket gör att vi kan utveckla nya transportkoncept tillsammans. Peterson Rail satsar på att trafikera de långa sträckningarna med de nya elektriska loken, men på vissa områden är vi beroende av diesellok som är anpassade för godstransport, säger Jörn Lindberget, vd för Peterson Rail.