Godstransporter minskade i Finland

Foto: Cargonet

Det sämre konjunkturläget i världen har i hög grad påverkat sjötransporter negativt i Finland, men godstransporter på järnvägar har också drabbats, speciellt under slutet av året. Enligt den senaste statistiken från Trafikverket i Finland uppgick transporterna av gods på järnvägarna till 34,8 miljoner ton 2011, det vill säga en minskning på tre procent jämfört med året innan. Inrikes järnvägstransporter ökade med en procent, medan de internationella järnvägstransporterna minskade med tio procent. Transporten av gods på järnvägarna utgörs framför allt av skogs-, metall- och den kemiska industrins transporter. Metallindustrins transporter däremot uppvisade tillväxt förra året.

Inom persontrafiken på järnvägarna år 2011 företogs 68,4 miljoner resor av vilka 13,3 miljoner i fjärrtrafiken och 55,1 miljoner i närtrafiken. Antalet passagerare minskade med en procent både i fjärrtrafiken och i närtrafiken, jämfört med året innan. Fjärrtrafiken till Ryssland ökade med nästan 30 procent jämfört med året innan, på grund av den nya snabba tågförbindelsen och antalet resor uppgick till 443 000.