Franchise-förhandlingar har inletts i Slovakien

Slokakiens tranportministerium och sex tågoperatörer har inlett förhandlingar om upphandlingen av regional persontrafik. Bland annat återstår frågan om tågupphandling att lösa.

För två år sedan tillkännagav transportministeriet sina planer på att upphandla 35 procent av persontrafiken till och med 2020 och börja med de regionala linjerna. Det nationella nätverket har delats upp i nio regioner för anbudsgivning. För den första regionen kan den vinnande operatören räkna med att ta över trafiken vid slutet av 2013.

Men redan från och med i mars i år har den tjeckiska tågoperatören Regio-Jet tagit över en första del av persontrafiken från den statliga slovakiska operatören ZSSK, som tidigare haft en monopolställning, enligt ett avtal som slöts 2010.  Det handlar om trafiken på den 95 kilometer långa banan mellan Bratislava och Komárno från och med nu och nio år framåt. Enligt kontraktet kommer den slovakiska staten att betala RegioJet 5,7 miljoner euro per tågkilometer, vilket kan jämföras med 6,76 miljoner per tågkilometer som det kostade staten att ha ZSSK som operatör.