"Hög tid att bygga ut tunnelbanan i Stockholm"

Erik Ullenhag, integrationsminister. Foto: Janwikifoto

Två folkpartister, Erik Ullenhag, integrationsminister, och Birgitta Rydberg vill att den blå tunnelbanelinjen i Stockholm förlängs österut, från Kungsträdgården till Nacka. Utbyggnaden bör ske så snart som möjligt. Det skriver de i en debattartikel på Svenska Dagbladet.

Enligt Folkpartiets förslag skulle tunnelbanan förläggas i en bergtunnel eftersom det alternativet är det mest kostnadseffektiva. Kostnaden uppskattas till 11 miljarder kronor. Finansieringen skulle staten, landstingen och kommunerna stå för inom ramen för en ny Stockholmsförhandling.

Blå linjen skulle få stationer på östra Södermalm och i Sjöstaden.

En utbyggnad av tunnelbanan till Nacka finns redan med i den så kallade Stockholmsöverenskommelsen men utanför finansierings- och tidplanen som sträcker sig till 2020. Folkpartiet föreslår nu en tidigareläggning av tunnelbanan till Nacka.   ”Alla berörda parter måste prioritera en snabb byggstart, så att tunnelbanorna kan börja köra till Nacka så inom en så snar framtid som möjligt”, avslutas artikeln.