Nytt avtal klart på väg- och banområdet

Foto: Christer Wiik

Väg- och banavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och Seko är nu klart. – Vi konstaterar att vi har ett avtal på plats inom märket även för väg- och banområdet, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef.

Sveriges Byggindustriers bud på upp till 2,8 procent på tretton månader har accepterats av Seko, vilket motsvarar den nivå som parterna inom industrin kommit överens om. Från Sekos sida har kravet länge legat kvar på 3,5 procent, ett krav som enligt Sveriges Byggindustrier hotat den svenska modellen. Ett stort steg är beslutet om att månadslön blir huvudlöneform, vilket ligger i linje med Sveriges Byggindustriers vision om ett så kallat Modernt medarbetaravtal. Dessutom utökar parterna föräldralönen i syfte att uppmuntra till föräldraledighet samt locka fler kvinnor till yrken inom väg- och banområdet. Även arbetstidsförkortningen utökas med två timmar per år. Föräldralönen och arbetstidsförkortningen har avräknats från löneutrymmet. Parterna är också överens om att rensa upp bland de olika tidsbegränsade anställningsformerna. Istället införs allmän visstidsanställning i enlighet med lagen om anställningsskydd vilket kommer att förenkla för arbetsgivarna.