Göteborgs Spårvägar slog rekord 2011

Bild: Göteborgs Spårvägar

Under 2011 genomfördes drygt 118 miljoner delresor med spårvagn i Göteborg och det är ett nytt rekord för Göteborgs Spårvägar.

Resorna har därmed ökat med 12 miljoner sedan 2010.

– Vi ser en stadig trend i ökningen av antalet resor, vilket är positivt för kollektivtrafiken och glädjande för oss på Göteborgs Spårvägar som kör trafiken, säger Pia Paulusson till förordnad operativ chef för Göteborgs Spårvägar.

Det finns flera orsaker till ökningen. Linjenätet utökas regelbundet vilket ger fler möjlighet att välja kollektivtrafiken, tätare turer gör att det går fortare att ta sig från A till B och priset på drivmedel ökar vilket gör kollektivtrafiken till ett billigare, och relativt prisvärt alternativ jämfört med andra färdmedel.

– Vi hoppas och tror att också medvetenheten kring de miljömässiga fördelarna med att välja kollektivtrafiken spelar en allt större roll för våra nuvarande och presumtiva resenärer. Något som med all säkerhet bli än mer aktuellt med tanke de planer och beslut som finns kring utbyggnaden av kollektivtrafiken i Göteborg med omnejd, menar Pia Paulusson.