Snart börjar upphandling av tunnelbana i Kuwait

Kuwait ska upphandla tunnelbana, såväl spår som vagnar, i fem etapper. Kontrakten kommer att ta formen av offentlig-privat samverkan.

Första etappen omfattar cirka 50 kilometer järnväg med 28 stationer, varav ungefär en tredjedel kommer att vara underjordisk. Fyra ytterligare företag förväntas få kontrakt till de fyra följande etapperna. Hela nätet ska bli 160 kilometer långt med 69 stationer, varav 11 underjordiska.

Företagen Ernst & Young, Ashurst och Atkins genomfört förstudier coh förberett upphandlingen.

Kuwait saknar kollektivtrafiksystem i egenlig mening. På grund av projektets storlek och strategiska betydelse subventionerar staten det.