Inlandsbanan uppvaktar Anna Johansson

Foto: Inlandsbanan AB

Den 16 december kommer representanter från Inlandsbanan AB, kommunerna Orsa, Mora, Rättvik, Ovanåker och Bollnäs att uppvakta infrastrukturminister Anna Johansson gällande återöppnandet av tvärbanan Orsa - Bollnäs.

Tvärbanan är knappt tolv mil lång och förbinder Inlandsbanan med norra stambanan och har inte trafikerats sedan mitten av 2000-talet.

Den behöver rustas upp i den östra drygt åtta mil långa delen mellan Bollnäs och Furudal för att kunna användas för godstrafik och avlastning av omkringliggande järnvägsnät, exempelvis Dalabanan.

- Vi anser att man ska använda befintlig infrastruktur och upprustningen kan göra detta till en fullt funktionsduglig järnväg för ett i sammanhanget mycket blygsamt belopp, säger Otto Nilsson vd på Inlandsbanan AB.

Delegationen består av Otto Nilsson vd Inlandsbanan AB, Therese Fanqvist kommunikationsansvarig Inlandsbanan AB, Annette Riesbeck kommunalråd Rättvik och Mikael Thalin kommunalråd Orsa.