”Framtidens resor i Norrköping”

Illustration: Norrköpings kommun

Både Ostlänken och det nya resecentrum som ska uppföras i Norrköping kommer att medföra möjligheter till både snabbare och smidigare resor. Men ingen resa börjar på perrongen – alla som ska till, från eller genom Norrköping behöver också ta sig fram i staden. Därför skapades projektet Framtidens resor i Norrköping, som syftar till snabbare och mer attraktiva resor i Norrköping.

Den 16 december hålls en inledande informationsträff om det arbete som nu påbörjas med att förbättra infrastrukturen i Norrköping för framför allt kollektivtrafik, gång och cykel. Träffen riktar sig till företrädare för grannkommuner, såväl som Trafikverket och berörda politiker och tjänstemän. Den ses som ett första steg till att skapa ett långsiktigt, hållbart trafiksystem i dialog med inblandade.

Projektet Framtidens resor i Norrköping har tre parter – Norrköpings kommun, ÖstgötaTrafiken och Region Östergötland. 50 procent av finansieringen kommer från EU och resten delar de tre parterna på.