Järnvägen i Finland fyller 150 år i år

Bild: Trafikverket

I mars har det gått 150 år sedan den först järnvägen i Finland togs i bruk. Det kommer att firas under hela året. Huvudevenemanget arrangeras i sommar den 11-12 augusti med en stor utställning om järnvägsinfrastruktur. Där kommer banhållningsmateriel och den nyaste lok- och vagnparken att presenteras. Samtidigt trafikerar ett veterantåg rutten Hyvinge-Lojo-Karis-Hangö.

En annan utställning om järnvägsinfrastruktur öppnar i maj på Finlands järnvägsmuseums område i Hyvinge öppnas. Utställningen visar hur banornas konstruktioner och trafikstyrningen utvecklats från 1850-talet och framåt.